nasze usługi

Poniżej znajdziesz listę usług z jakich możesz skorzystać w firmie MarInn

w czym możemy ci pomóc…

HEAVY LIFT & PROJECT CARGOES

Kontrole ładunku w miejscach załadunku i rozładunku, Wstępne planowanie sztauowania i mocowania na morzu, obliczenia mocowania / sztauowania. Nadzór obciążenia ładowni/ pokładów. Wydawanie certyfikatów.

P&I Survey

Pełny zakres usług dla klubów P&I, inspekcje przed wejściem do klubu, roszczenia dotyczące ładunku, ocena ryzyka itp.

cargo survey

Badania uszkodzeń, określanie ilości ładunku, inspekcje przed wysyłką, przeglądy przed rozładowaniem, pomiary wolumetryczne, nadzór podczas załadunku lub rozładunku itp., likwidacja szkód, wycena ratownicza mienia.

hull & machinery survey

Ocena szkód wyrządzonych statkom w wyniku kolizji, wejścia na mieliznę, pożarów i kontaktów z obiektami stałymi i pływającymi oraz awarii urządzeń maszynowych.

ON-HIRE & OFF-HIRE CONDITION SURVEY

Kontrola wzrokowa przeprowadzona w momencie wyczarterowania lub zwrócenia statku od/do armatora.

ON-HIRE & OFF-HIRE bunker SURVEY

Oszacowanie dokładnej ilości paliwa, oleju napędowego i oleju smarnego na pokładzie statku, który został wyczarterowany lub zwrócony armatorowi.

DRAFT SURVEY

Ustalenie masy ładunku załadowanego lub rozładowanego poprzez odczyt zanurzeń statku i porównanie załadowanych i pustych wyporności.

small craft survey

Inspekcje po uszkodzeniu. Inspekcje ewaluacyjne. Inspekcje przed zakupem.

TOWAGE APPROVAL SURVEY

Kontrola statku holowniczego, jego wyposażenia holowniczego i certyfikatów. Ocena stateczności i zdolności żeglugowej holowanego obiektu.

dangerous goods

Doradztwo w zakresie składowania, przeładunku i przeładunku niebezpiecznych ładunków w portach i transporcie morskim i śródlądowym. Wydawanie deklaracji IMDG i ADN.

uav assisted surveys

Przy każdej świadczonej przez nas inspekcji uwzględniamy możliwość i potrzebę wykorzystania bezzałogowych pojazdów latających – dronów wyposażonych w kamery z optyką wysokiej rozdzielczości, które mogą dotrzeć do odległych i niedostępnych lokalizacji.

LNG shipping expertise

Konsultacje eksperckie dotyczące przewozu, przeładunku i metod przechowywania skroplonego gazu ziemnego LNG.